บัญชีธนาคาร 1

บัญชีธนาคาร 2

บัญชีธนาคาร 3

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ส่งเงินค่าสินค้ามาที่
ชื่อ/Name :
ที่อยู่/Address :
รหัสไปรษณีย์/Post code :

หลังจากนั้นโปดเก็บเอกสารการโอนเงินไว้ แจ้งการโอนเงินทาง Email :
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Martin Necas Womens Jersey 
Back to Top