แจ้งซ่อมสินค้าโปรดติดต่อ 

038-615012
086-1328061
089-9396040

บริการ Service At Home คือ บริการมาตรฐานของทางร้าน ซึ่งมีดังนี้
บริการส่งและติดตั้งถึงบ้าน ทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสาน ในระยะทาง 150 กม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม*
บริการ่สงช่างเข้าซ่อมและแก้ไขงานถึงบ้านลูกค้า ในระยะทาง 100 กม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**
บริการให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการออกกำลังกายให้ถูกต้อง โดยผู้มีความรู้ ถึงบ้านลูกค้า ในระยะทาง 40 กม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**

หมายเหตุ 
*** หากเกินระยะทางที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าซื้อ
** หากเกินระยะทางที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าซื้อ
* หากเกินระยะทางที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าซื้อ

Martin Necas Womens Jersey 
Back to Top