Elliptical V-TECH รุ่น WHALE-X

Elliptical V-TECH MODEL WHALE-X

5 in stock

Description

เครื่องเดินกึ่งสเต็ป – Eliptical V-TECH รุ่น WHALE-X


คุณสมบัติพิเศษ

– โครงสร้างทําจากเหล็กหนาพิเศษแข็งแรง คงทนอายุการใช้งานยาวนาน

– หน้าจอ LCD ขนาด 127.5 x 59 มิลลิเมตร.

– หน้าจอแสดงค่า ความเร็ว เวลา ระยะทาง ชีพจร พลังงาน จํานวนรอบ

– มู่เล่ขนาดใหญ่ นํ้าหนักสูงถึง 9 กิโลกรัม มีความสมดุลขณะใช้งาน

– ขับด้วยระบบสายพานขนาด J6 รอบวง 280 ซม.เงียบ นุ่มนวลสูง

– ขนาดเครื่อง 196 x 66 x 168 ซม. นํ้าหนัก 83 กิโลกรัม

– ขนาดกล่อง 141 x 45 x 88 ซม.นํ้าหนักรวม 98 กิโลกรัม

– รับนํ้าหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กิโลกรัม

Additional information

Brand

ประเถท-type

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elliptical V-TECH รุ่น WHALE-X”

Your email address will not be published. Required fields are marked *